Rotterdam Port Fund

Disclaimer

  1. Home |
  2. Disclaimer

De informatie die op deze website wordt verstrekt (hierna: de "Informatie") door Rotterdam Port Fund Management B.V (hierna: de "Manager”) wordt geacht Informatie van de Manager te zijn en is op zorgvuldige wijze door de Manager opgesteld. De Informatie kan te allen tijde worden aangevuld c.q. gewijzigd. 

JURIDISCHE INFORMATIE VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND
Door gebruik te maken van deze website en van de producten, diensten, informatie, tools en materialen die in deze website vervat of beschreven zijn, erkent u dat u de volgende gebruiksvoorwaarden begrijpt en aanvaardt. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u deze website gebruikt. Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de Manager.

U mag de Informatie uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden gebruiken. 

Investeerders die geïnteresseerd zijn in deelname in het Rotterdam Port Fund (het "Fonds") worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico’s zijn verbonden. De Manager staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (de "AFM"), omdat zij gebruik maakt van de de minimis vrijstelling. De Manager hoeft op grond van artikel 2:66a van de Wet  op het financieel toezicht (de "Wft") geen vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft aan te vragen voor haar activiteiten ten aanzien van het Fonds, omdat (i) de totale waarde van de geïnvesteerde activa minder dan EUR 500 miljoen bedraagt en (ii) de minimale deelname in het Fonds EUR 500.000 is. De Manager is wel geregistreerd door de AFM als de minimis beheerder. 

Daarnaast is de Manager op grond van artikel 5:2 Wft niet verplicht om een door de AFM goedgekeurd prospectus ter beschikking te stellen. 

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN HET FONDS
Deelname in het Fonds vindt plaats door invulling van een bij het Fonds verkrijgbaar inschrijvingsformulier en na aanvaarding door de investeerder van de voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Deelnemingen in het Fonds worden alleen aangeboden voor een waarde van tenminste EUR 100.000 per investeerder.
Beleggen in een collectieve belegging in effecten zoals het Fonds houdt risico's in, waaronder het risico op verlies van uw inleg. Beleggingen in het Fonds is niet voor alle beleggers geschikt. Indien u twijfelt over de eigenschappen van het Fonds of over de vraag of een belegging in het Fonds geschikt voor u is, dient u contact op te nemen met uw eigen financieel adviseur.

GEEN ADVIES EN GEEN AANBOD 
Via deze website wordt geen beleggings-, fiscaal of juridisch advies verstrekt en u stemt ermee in deze website niet voor deze doeleinden te gebruiken. Via deze website wordt ook geen aanbeveling gedaan om financiële instrumenten te kopen of verkopen.

De Informatie vormt geen aanbod, uitnodiging of aanbeveling om een belegging in het Fonds te doen een andere transactie te verrichten.

OVERIG
De Informatie is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar dergelijke verspreiding zou indruisen tegen lokale wet- of regelgeving.

Alle rechten zijn voorbehouden © 2017 Rotterdam Port Fund.

Meer weten?

Rotterdam Port Fund

Adresgegevens:

Westerkade 7E
3016 CL Rotterdam
Nederland